ΑπολύμανσηΑπολύμανση

Απολύμανση είναι η η μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών, αφού έχει προηγηθεί καθαριότητα του χώρου, αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόρια), με χημικές μεθόδους (π.χ. χρήση αλκοόλης) ή φυσικές μεθόδους (π.χ. υψηλή θερμοκρασία) σε επιφάνειες, αντικείμενα και εργαλεία. Ένα χημικό σκεύασμα ονομάζεται απολυμαντικό μόνο όταν τα μικρόβια μειώνονται κατά 5 λογαριθμικές μονάδες (για τους ιούς κατά 4 λογαριθμικές μονάδες). Δηλαδή, η μείωση των υπαρχόντων μικροβίων φτάνει το 99,999% (για τους ιούς το 99,99%).

 

Απολύμανση | Ένα απαραίτητο στάδιο

Η απολύμανση εκτός από μεμονωμένη διαδικασία είναι απαραίτητη μετά από την απεντόμωση και την μυοκτονία. Είναι απαραίτητη γιατί τα έντομα και τα τρωκτικά παρόλο που μπορεί να έχουν τεθεί υπό έλεγχο ή να έχουν εξαλειφθεί, έχουν μεταφέρει ήδη μικρόβια και μολυσματικούς οργανισμούς στους χώρους που έχουν γίνει οι εφαρμογές. Έχουν μολύνει επιφάνειες και γενικότερα το χώρο μεταφέροντας υλικά από εξωτερικούς χώρους και αφήνοντας περιττώματα και ακαθαρσίες. Για το λόγο αυτό πάντα την απεντόμωση και την μυοκτονία πρέπει να ακολουθεί απαραίτητα η απολύμανση κατά των μικροβίων και άλλων μολυσματικών οργανισμών.

 

Μια παρεξήγηση… για τον όρο

Στην χώρα μας παρατηρείται πολύ συχνά, το φαινόμενο της εσφαλμένης χρήσης λέξεων και όρων, με αποτέλεσμα άλλο να λέμε και άλλο να εννοούμε. Το ίδιο ισχύει και με την απολύμανση. Αυτό συμβαίνει διότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων έχουν συνδέσει στο μυαλό τους, ότι ο όρος περιλαμβάνει τo σύνολο των υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας, υποκαπνισμών και άλλων εφαρμογών ελέγχου, καταπολέμησης και αντιμετώπισης παρασίτων. Μερικές φορές αντί του όρου απολύμανση χρησιμοποιείται ο όρος «μικροβιοκτονία», και αυτό συμβαίνει γιατί γίνεται αναφορά σε μικρόβια και παθογόνους μικροοργανισμούς όχι όμως σε έντομα, τρωκτικά (ποντίκια, κ.ά.) ή άλλα επιβλαβή αρθρόποδα.

Μην ξεχάσετε να κάνετε like στην σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν γενικότερα τον Έλεγχο Παρασίτων.