Πιστοποιήσεις της εταιρείας "Προστασία" ΖΑΪΡΗΣ

Πολιτική ποιότητας

Η εταιρία «PROSTASIA PEST CONTROL SERVICES» παρέχει υπηρεσίες ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ (FUMIGATION), ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ και ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ.

Με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 καθώς και το Διεθνές Πρότυπο BS 16636 κατά CEPA.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρία:

διαθέτει επάρκεια μέσων για την αποδοτική εφαρμογή του
παρέχει συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της
εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση όλων των σταδίων των παρεχόμενων υπηρεσιών
έχει τεκμηριώσει διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των απαιτήσεων των πελατών
έχει καθιερώσει σύστημα εσωτερικών ελέγχων, με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη λανθασμένων χειρισμών
παρέχει συστηματικά διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες σε προβληματικές περιοχές, με στόχο την αναβάθμιση και την σωστή λειτουργία του εφαρμοσμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
συμμορφώνεται με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και
εφαρμόζει μηχανισμούς για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών

Όλοι οι εργαζόμενοι στην «PROSTASIA PEST CONTROL SERVICES» είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της πολιτικής της Εταιρίας σε θέματα Ποιότητας. Εφαρμόζουν το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες και γι’ αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε διαρκή προστασία. Επίσης όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στις εφαρμογές μας είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρήση σε κατοικημένους χώρους. Έχοντας υιοθετήσει και εφαρμόσει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/HACCP, η εταιρία «PROSTASIA PEST CONTROL SERVICES» εγγυάται για την παροχή ασφαλών λύσεων με την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (IPM Ιntegrated Pest Management), η οποία διαφέρει από τις συμβατικές μεθόδους καταπολέμησης, όπου γίνεται αλόγιστη χρήση χημικών σκευασμάτων.

Επιπλέον, η Διεύθυνση της επιχείρησης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την αναβάθμιση της Πολιτικής Ποιότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό να επιβεβαιώσει, ότι παραμένει συνεπής με το αντικείμενο της και εξίσου αποτελεσματική!

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας, επιλέγοντας μία από τις παραπάνω υπό-ενότητες.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Βρήκατε κάτι ενδιαφέρον;
Μοιραστείτε τη σελίδα μας!