Απεντομώσεις - αντιμετώπιση αρθρόποδων - Κατσαρίδες

Απεντομώσεις - Αντιμετώπιση αρθρόποδων - Κατσαρίδες

Βιολογία

Τα περισσότερα είδη ζουν στο έδαφος. Είναι κρυπτικά, δραστηριοποιούνται κατά την νύχτα και κρύβονται κατά την ημέρα. Προτιμούν αυξημένη υγρασία ενώ διαβιούν ομαδικά σε κατάλληλα καταφύγια κοντά σε πηγές τροφής. Τα είδη τα οποία συναντούμε στα κτίρια κατά την ημέρα κρύβονται σε υγρά και σκοτεινά σημεία όπως ρωγμές και σχισμές (π.χ. ανάμεσα στα τούβλα, πίσω από ξεκολλημένα πλακάκια, κάτω από παλιές ταπετσαρίες, πίσω από εικόνες, μεταξύ επίπλων και τοίχων, στις σωλήνες αποχέτευσης κ.ά.). Είναι είδη παμφάγα αλλά κατά κανόνα δεν είναι θηρευτές. Είναι ετερομετάβολα έντομα, δηλαδή έχουν τρία στάδια ανάπτυξης: ωό- νύμφη (5-13 ηλικίες)- ακμαίο.

Τρέφονται με άμυλο, ζαχαρώδη προϊόντα, κερατίνη, χαρτί, νεκρή και ζωντανή οργανική ύλη. Είναι πεπλατυσμένες νωτοκοιλιακά και η κεφαλή τους κρύβεται από το πρόνωτο, γι αυτό περνούν από πολύ μικρά ανοίγματα και σχισμές.

Είναι γνωστά πάνω από 4000 είδη παγκοσμίως. Στην Ελλάδα τα υγειονομικής σημασίας που μας απασχολούν είναι τρία κυρίως, με ένα επιπλέον είδος να μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια.

Κατσαρίδες. Είναι κρυπτικά, δραστηριοποιούνται κατά την νύχτα και κρύβονται κατά την ημέρα.

Υγειονομική σημασία

Αποτελούν αντιαισθητικό θέαμα και προκαλούν φοβίες στον σύγχρονο άνθρωπο. Οι κατσαρίδες είναι γνωστοί φορείς παθογόνων μικροοργανισμών που μπορεί να προκαλέσουν μεταδοτικά νοσήματα όπως σαλμονέλωση. Έχει βρεθεί ότι μεταφέρουν μεγάλο αριθμό βακτηρίων και μυκήτων ενώ σχετίζονται και με τη μετάδοση ιώσεων με σοβαρές επιπτώσεις για τον άνθρωπο. Δύνανται να επιμολύνουν με παθογόνους μικροοργανισμούς τα τρόφιμα με τις εκδύσεις τους, τις προσβολές που προκαλούν και τα αποχωρήματά τους. Πολύ συχνά είναι υπεύθυνες για αναπνευστικά προβλήματα, όπως άσθμα και δύσπνοια, καθώς και δερματίτιδες, κνησμό κ.ά.

Απολύμανση - κατσαρίδων

Αντιμετώπιση

Στη καταπολέμηση κατσαρίδων η καθαριότητα και η υγιεινή είναι σημαντικοί αποτρεπτικοί παράγοντες, ωστόσο κατσαρίδες μπορεί να εμφανισθούν ακόμη και στους καθαρότερους χώρους, επαγγελματικούς και μη. Από τη στιγμή που θα δείτε κατσαρίδες το πιο πιθανό είναι να υπάρχουν και άλλες που δεν φαίνονται πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια σωστή καταπολέμηση κατσαρίδων. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι κατσαρίδες κυκλοφορούν κυρίως την νύχτα.

Οι ενδείξεις για την ύπαρξη προβλήματος είναι ο εντοπισμός

– Περιττωμάτων και λεκέδων
– Ζωντανών κατσαρίδων
– Νεκρών κατσαρίδων, κενών ωοθηκίων, σπανιότερα ύπαρξη εκδυμάτων κτλ.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην πρόληψη αλλά και στην καταπολέμηση κατσαρίδων. Με την χρήση των κατάλληλων σκευασμάτων οι τεχνικοί της εταιρείας μας μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα είδη κατσαρίδων σε εξωτερικούς αλλά και σε εσωτερικούς χώρους. Μετά την επί τόπου αυτοψία από τους ειδικούς και την χρήση φερομονικών παγίδων λαμβάνεται η απόφαση για την μέθοδο ή τον συνδυασμό μεθόδων που θα εφαρμοστούν.

Εφαρμογές για την Καταπολέμηση Κατσαρίδων

Μπορεί οι μέθοδοι αντιμετώπισης των κατσαρίδων να βασίζονται σε σκευάσματα, των οποίων η χρήση είναι ασφαλής για το αστικό και περι-αστικό περιβάλλον (υπολειμματικοί ψεκασμοί, gel, τοποθέτηση παγίδων με ειδικά ελκυστικά, κα), πάντα όμως η χρήση τους πρέπει να είναι ολοκλρηρωμένη και να συνδυάζει προληπτικές ενέργειες, θωράκιση των χώρων και εφαρμογής των κατάλληλων σκευασμάτων.

Κυριότερα είδη

Blattella Germanica

Είναι το πιο κοινό είδος και το δυσκολότερο στην αντιμετώπιση. Το μήκος των ενηλίκων του φτάνει τα 13-16mm. Φέρουν δύο (2) σχεδόν παράλληλες λωρίδες στο πρόνωτο (ραχιαίο τμήμα). ίναι το είδος κατσαρίδας με το μεγαλύτερο ωοπαραγωγικό δυναμικό. Ζει αρκετούς μήνες που συχνά ξεπερνούν τους δώδεκα (12). Το θηλυκό φέρει τα ωά σε σάκους (τα λεγόμενα ωοθήκια), που περιέχουν τριάνητα (30) έως σαράντα (40) ωά. Η αναπαραγωγή γίνεται ολόκληρο το έτος αλλά ευνοείται ιδιαίτερα από το υγρό και θερμό περιβάλλον. Εμφανίζουν 3-4 γενιές το χρόνο.

Βρίσκονται σε χώρους με ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι προσβολές εμφανίζονται συχνά σε χώρους επεξεργασίας και αποθήκες τροφίμων και στις κατοικίες στις κουζίνες και στο μπάνιο. Τα ωά τους μπορεί να μεταφερθούν μέσα σε κιβώτια τροφίμων, χαρτοκιβώτια, μηχανήματα και συσκευές, ή υλικά που έχουν μεταφερθεί στα κτίρια από χώρους μη καθαρούς.

Κατσαρίδα - Blattella germanica

Blatta orientalis (ανατολική κατσαρίδα)

Τα ακμαία έχουν μέγεθος 25mm περίπου και χρώμα μαύρο γυαλιστερό ως κοκκινωπό καφέ. Το θηλυκό ζει έως και 2 έτη και αποθέτει μέχρι και 18 ωοθήκια στη διάρκεια της ζωής του.

Κάθε ωοθήκιο περιέχει περί τα 10 αυγά. Η περίοδος επώασης είναι 1 έως 2 μήνες και η περίοδος ανάπτυξης (ως το στάδιο του ακμαίου) είναι 12 μήνες.

Το είδος αυτό απαντάται κάτω από οικιακά απορρίμματα, πέτρες, φύλλα κ.ά.

Σε κτίρια, εμφανίζεται σε υπόγεια, αεραγωγούς και αποχετεύσεις. Μπορεί να αναρριχηθεί από σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης στα ανώτερα πατώματα πολυόροφων κτιρίων. Προτιμά ως τροφή τα αμυλούχα τρόφιμα. Μεταναστεύει βαδίζοντας.

Κατσαρίδα - Blatta orientalis (ανατολική κατσαρίδα)

Periplaneta americana (αμερικανική κατσαρίδα)

Τα ακμαία έχουν μέγεθος 34-53mm και χρώμα κοκκινωπό καφέ. Τα θηλυκά αποθέτουν την ωοθήκη 4 ημέρες μετά το σχηματισμό της σε προστατευμένο χώρο με υψηλή υγρασία. Ο βιολογικός κύκλος είναι αντίστοιχος με το προηγούμενο είδος.

Το είδος το συναντάμε σε κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, εστιατόρια, φούρνους, χώρους με φρούτα και λαχανικά, νοσοκομεία κ.ά. Κατά την διάρκεια της ημέρας προτιμά την παραμονή της σε χώρους όπως τα υπόγεια των κτιρίων, τους υπονόμους, τα φρεάτια και άλλες θερμές, σκοτεινές και υγρές θέσεις.

Periplaneta americana (αμερικανική κατσαρίδα)

Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επιλέξτε μία από τις παραπάνω υπό-ενότητες.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Βρήκατε κάτι ενδιαφέρον;
Μοιραστείτε τη σελίδα μας!