Μυοκτονία

Μυοκτονίες

Μυοκτονία είναι η καταπολέμηση ποντικιών που εισβάλουν σε κάποιο χώρο και η διαδικασία και τα μέτρα που λαμβάνουμε για την παρεμπόδιση πιθανής επαναμόλυνσης. Υπάρχουν πολλά είδη τρωκτικών που δημιουργούν προβλήματα αλλά που και αισθητικά δεν θα θέλατε να έχετε δίπλα σας.

Τα πιο συχνά απαντώμενα  στην Ελλάδα είναι το μαύρο ποντίκι (Rattus rattus), το καφέ ποντίκι (Rattus norvegicus) και το οικιακό ποντίκι (Mus musculus).

Οι ενδείξεις για την ύπαρξη προβλήματος είναι ο εντοπισμός και η εύρεση:

• περιττωμάτων
• κατεστραμένων υλικών
• ζημιών σε κτήρια
• κομματιασμένων υλικών για κτίσιμο φωλιάς (χαρτόνια, πλαστικά, μονωτικά υλικά και άλλα.)

Καταπολέμηση ποντικιών με «PROSTASIA PEST CONTROL SERVICES»

Με τον εντοπισμό του προβλήματος η καταπολέμηση ποντικιών πρέπει να γίνεται άμεσα με την εφαρμογή προγραμμάτων μυοκτονίας και ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία. Στην «PROSTASIA PEST CONTROL SERVICES» διενεργούμε αυτοψία – επιθεώρηση των χώρων, εντοπίζουμε τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και δημιουργούμε ένα δίκτυο δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης. Δίνουμε συμβουλές για την μόνωση των χώρων και διεξάγουμε τακτικούς ελέγχους καταγράφοντας στοιχεία τα οποία επεξεργαζόμαστε και λαμβάνουμε διορθωτικά μέτρα για την ολοκληρωτική εξάλειψη του προβλήματος

Δολωματικοί Σταθμοί για την Καταπολέμηση ποντικιών
Για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση ποντικιών και τρωκτικών σε εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιούμε δολωματικούς σταθμούς οι οποίοι περιέχουν μυοκτόνα σκευάσματα και την απαραίτητη σήμανση. Επιλέγουμε τα σημεία τοποθέτησης και τον αριθμό των δολωματικών σταθμών σύμφωνα με μελέτη και την έκταση του προβλήματος.

Παγίδες σύλληψης για την Καταπολέμηση ποντικιών
Για εσωτερικούς χώρους κτηρίων η εταιρεία μας εφαρμόζει τη μέθοδο των μηχανικών παγίδων πολλαπλών συλλήψεων. Είναι παγίδες που διαθέτουν κολλητική επιφάνεια και τοποθετούνται στα σημεία διέλευσης των τρωκτικών. Εάν το πρόβλημα είναι πολύ έντονο πρέπει να συνδυαστούν και με δολωματικούς σταθμούς.

Ποντίκια | Γενικές πληροφορίες

Τα ποντίκια ζουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
O ποντικός δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον αρουραίο. Το κεφάλι του ποντικού είναι οξυκατάληκτο με μεγάλα μάτια και τα πόδια είναι ανάλογα με το σώμα του.

Τα ποντίκια έχουν εξαιρετικές αναπαραγωγικές ιδιότητες. Στις 35 ημέρες της ζωής τους ωριμάζουν και μεταφέρουν τα έμβρυα για 18 έως 21 ημέρες. Αν το θηλυκό αποβάλει μπορεί να ξαναμείνει έγκυος μέσα σε 48 ώρες.

Τα νεογέννητα ποντίκια είναι μικρά, τυφλά, ροζ, και γυμνά. Μετά από τρεις εβδομάδες περίπου είναι πλήρως καλυμμένα με τρίχωμα, κάνουν μικρές διαδρομές από τις φωλιές τους και τρέφονται με στερεά τροφή. Τα ποντίκια ζουν συνήθως 15 – 18 μήνες. Τα ποντίκια έχουν χαμηλή όραση και αχρωματοψία αλλά η αίσθηση της οσμής, της γεύσης, της ακοής και της αφής είναι εξαιρετικά αναπτυγμένες. Δραστηριοποιούνται συνήθως, μετά το σούρουπο αφού το περιβάλλον έχει ησυχάσει. Όταν δεν ενοχλούνται, ψάχνουν για τροφή οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας. Από τα πιο αγαπημένα τους καταφύγια είναι κάτω από το έδαφος, στα πατώματα των κτιρίων, και άλλες κλειστές περιοχές των κτιρίων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν φωλιά.

Τα ποντίκια συνήθως στις οικίες καταστρέφουν και μολύνουν τα τρόφιμα. Θεωρούνται υπεύθυνα για πολλές ζημιές που γίνονται σε σπίτια και αγροικίες.

Παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορεί να μεταφερθούν απ ευθείας στον άνθρωπο από το δάγκωμα του ποντικού ή από τα τρωκτικά σε παράσιτα όπως ψύλλους, τσιμπούρια, ψείρες κ.ά, που τσιμπούν τον άνθρωπο και τα ποντίκια ή από την μόλυνση των τροφίμων με τα κόπρανα και τα ούρα τους.

Υγειονομική προστασία

Σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος είναι απαραίτητη η εφαρμογή μυοκτονίας, διότι υπάρχουν πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις στη ανθρώπινη υγεία αλλά και συνέπειες στις επιχειρήσεις. Τα τρωκτικά είδη επιμολύνουν με μικρόβια, όπως η σαλμονέλα, μεταδίδουν ασθένειες, όπως η πολύ επικίνδυνη Ικτερική Λεπτοσπείρωση (νόσος του Weil) και επιμολύνουν τρόφιμα και άλλα αγαθά.

Επιπλέον, είναι υπεύθυνα για ζημιές σε εγκαταστάσεις, μέχρι και τη πρόκληση πυρκαγιάς.

Αντιμετώπιση τρωκτικών

Γίνεται με ασφαλείς μεθόδους, χρησιμοποιώντας δολωματικούς σταθμούς κλειστού τύπου οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε ζώνες που έχουν αποτυπωθεί στο χώρο, με ειδική σήμανση και σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χώρου. Στους δολωματικούς σταθμούς τοποθετούνται εγκεκριμένα τρωκτικοκτόνα δολώματα τα οποία είναι αντιπηκτικές ουσίες υποξείας τοξικότητας που ενεργούν στο αίμα (στον κύκλο προθρομβίνης).

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν εφαρμόζεται πρόγραμμα καταπολέμησης των συμβιωτικών τρωκτικών σε βιομηχανίες τροφίμων όπου εντός των αποθηκών και στον χώρο παραγωγής παίρνονται μόνο μέτρα ελέγχου παρουσίας (π.χ. μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων ή ατοξικά δολώματα), καθώς δεν επιτρέπεται η χρήση αντιπηκτικών.

Ποντίκια – Γενικές πληροφορίες

Rattus norvegicus

Το είδος αυτό γεννά 8-12 νεογνά ανά γέννα, τα οποία είναι επιδεκτικά γονιμοποίησης μετά από 2 με 3 μήνες, συχνά και νωρίτερα. Κατά μέσο όρο το θηλυκό γεννά 7 φορές ανά έτος, με διάρκεια ζωής που μπορεί να ξεπεράσει και τους 12 μήνες.

Έχει μεγάλο εύρωστο σώμα, με τρίχωμα καφετί, ελαφρώς μαύρο στο άνω μέρος και γκρίζο προς κιτρινόλευκο στο κάτω μέρος. Ο μέσος όρος σωματικού βάρους για τα ενήλικα είναι 300 γραμμάρια και το μήκος του σώματός του κυμαίνεται από 19 έως 25cm. Γενικά, κινείται σε ακτίνα 15-30m από τη φωλιά.

Rattus rattus

Το είδος αυτό γεννά 6-10 νεογνά ανά γέννα, με διάρκεια «ωρίμανσης» αντίστοιχη με αυτή του R. norvegicus. Το θηλυκό γεννά 6 φορές ανά έτος και η διάρκεια ζωής του είδους είναι παρόμοια με αυτή του R. norvegicus.

Έχει μικρότερο σώμα από το R. norvegicus, με τρίχωμα γρίζο προς μαύρο. Ο μέσος όρος σωματικού βάρους ενήλικα είναι 200 γραμμάρια και το μήκος σώματος 15-22cm. Έχει μεγάλη ακτίνα δράσης που κυμαίνεται από 15-30m από την φωλιά.

Το είδος αυτό γεννά 6-10 νεογνά ανά γέννα, με διάρκεια «ωρίμανσης» αντίστοιχη με αυτή του R. norvegicus. Το θηλυκό γεννά 6 φορές ανά έτος και η διάρκεια ζωής του είδους είναι παρόμοια με αυτή του R. norvegicus.

Έχει μικρότερο σώμα από το R. norvegicus, με τρίχωμα γρίζο προς μαύρο. Ο μέσος όρος σωματικού βάρους ενήλικα είναι 200 γραμμάρια και το μήκος σώματος 15-22cm. Έχει μεγάλη ακτίνα δράσης που κυμαίνεται από 15-30m από την φωλιά.

Mus Musculus

Γεννά 5-6 νεογνά ανά γέννα, με διάρκεια «ωρίμανσης» 1 με 2 μήνες. Το θηλυκό γεννά 8 φορές ανά έτος και η διάρκεια ζωής για το είδος αυτό είναι 9-12 μήνες. Έχει λεπτό και μικρό σώμα, με τρίχωμα ανοικτό καφετί προς ανοικτό γρίζο. Ο μέσος όρος σωματικού βάρους είναι 15 γραμμάρια και το μήκος σώματος 6-9cm. Έχει μικρή και εντοπισμένη ακτίνα δράσης που κυμαίνεται από 3-6m από την φωλιά.

Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επιλέξτε μία από τις παραπάνω υπό-ενότητες.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Βρήκατε κάτι ενδιαφέρον;
Μοιραστείτε τη σελίδα μας!