Σας έχουμε αναφέρει πως έχουμε καταφέρει να εντάξουμε τη χρήση AI στην καθημερινότητα μας αλλά και στις υπηρεσίες μας;🧐

 

Έχουμε φροντίσει να λαμβάνετε στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα για το είδος και τον πληθυσμό των εντόμων που υπάρχουν στους χώρους σας, με σκοπό τις κατάλληλες οδηγίες αντιμετώπισης των παρασίτων.👇🏼

 

Η ταυτοποίηση, πραγματοποιείται με την εφαρμογή τεχνικής νοημοσύνης (ΑΙ) δηλαδή τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που αναγνωρίζουν τα έντομα.

Έχει τη δυνατότητα να  εξάγει τα αποτελέσματα και να φτιάχνει γραφικές παραστάσεις ανα παγίδα που δείχνουν την τάση στη διάρκεια του έτους.

 

Όραμα μας ήταν η εκσυγχρονισμενη, ολοκληρωμένη και άμεση επιστημονική συνέπεια στους συνεργάτες μας.

 

Ο στόχος μας είναι πλέον γεγονός.