Έχετε σκεφτεί πως όλοι μαζί μπορούμε να προστατέψουμε το περιβάλλον;💚 

Η ενεργειακή μετάβαση για την Ελλάδα και η σταδιακή αποδέσμευση από τον άνθρακα αποτελεί εθνικό στόχο με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για τη μείωση του κόστους ενέργειας.

Οι λύσεις των ελληνικών εταιρειών, εκτείνονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή, την αποθήκευση μέχρι την ενεργειακή διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έχει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Έτσι, οι εταιρείες ανανεώνουν τον στόλο τους, εκπαιδεύουν τους εργαζομένους τους σε θέματα περιβάλλοντος και εφαρμόζουν ολοκληρωμένα λογισμικά διαχείρισης ενέργειας. Μάλιστα, οι εταιρείες εγκαθιστούν μονάδες φωτισμού LED σε χώρους συνεχούς λειτουργίας φωτισμού και ανιχνευτές κίνησης σε αίθουσες συσκέψεων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Τέλος, σε επίπεδο διαχείρισης του νερού οι εταιρείες εφαρμόζουν ολοκληρωμένα συστήματα, όπως η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού.

Είμαστε σύμμαχοί σας στην προσπάθεια της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με τη χρήση αναβαθμισμένου εξοπλισμού ηλεκτρικών εντομοπαγίδων τεχνολογίας LED.💪