ΠιστοποιητικόΣτις 17 Ιανουαρίου 2023, η εταιρεία ΒQC πιστοποίησε την PROSTASIA Pest Control Services S.A., κατά CEPA 16636:2015.
Η πιστοποίηση καθορίζει τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες, που πρέπει να πληρούνται, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών.

Το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών μας, ενισχύεται και από την on-line εφαρμογή e-PROSTASIA, όπου όλοι οι εταιρικοί μας πελάτες μπορούν να βρίσκουν και να διαχειρίζονται ΟΛΑ τα πιστοποιητικά τα οποία αφορούν την επιχείρησή στους ανά πάσα χρονική στιγμή.