Η κάμπια των πεύκων, γνωστή και ως πιτυοκάμπη ή κάμπια λιτανεύουσα (Thaumetopoea pityocampa) 🐛 , είναι ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς των πεύκων, αλλά και μια επικίνδυνη αλλεργιογόνος πηγή για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα;