Τα έντομα αποθηκών αποτελούν σημαντικές απειλές για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων.
Ένα από τα πιο διαδεδομένα και επικίνδυνα είδη είναι το Tribolium, γνωστό και ως αλευροδίτης.
Αυτά τα μικρά σκαθάρια, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε συσκευασμένα προϊόντα, επηρεάζοντας τόσο την ποιότητα όσο και την ασφάλεια των τροφίμων.
Πρόκειται για ευρέως διαδεδομένα έντομα και μπορούν να επιβιώσουν σε μια ποικιλία συνθηκών αποθήκευσης.

Οι ζημιές που προκαλούν επιγραμματικά είναι:
*Μόλυνση Τροφίμων: Τα ενήλικα και οι προνύμφες μπορούν να μολύνουν τα αποθηκευμένα τρόφιμα με ακαθαρσίες, θραύσματα από το σώμα τους και εκκρίσεις.
*Η παρουσία αυτών των εντόμων στα τρόφιμα μπορεί να υποβαθμίσει τη ποιότητα και να καταστήσει τα προϊόντα ακατάλληλα για κατανάλωση.

Μερικές φορές η παρουσία τους είναι εμφανής από τη συσκευασία του προϊόντος όπως μπορείτε να παρατηρήσετε.

Το ερώτημα είναι… εισχώρησαν από το χώρο αποθήκευσης, προς το προϊόν ή αναπτύχθηκαν στο προϊόν και εξήλθαν?!
Αυτή η σημαντική πληροφορία, θα δώσει και τον ορθό τρόπο αντιμετώπισης της παρουσίας τους στο χώρο.

Προστατεύουμε… ό,τι αξίζει!